Surjordspartiet

Jeg har vært medlem i STA - SÄLLSKAPET TRÄDGÅRDSAMATÖRERNA i mange år.

De utgir et blad som heter TrädgårdsAmatören.  Bladene inneholder massevis av herlige artikler og her er det mye lesestoff som tas fram på vinteren.

Ove Jactlund har vært redaktør sammen med Christina Fryle i mange år.  De har skrevet mye spennende artikler.

Her er to artikler av Ove Jactlund som jeg er veldig glad i.

Jeg kan gå inn i disse artiklene igjen og igjen - blir aldri lei av å lese om planter til surjord.

Surjordspartiet og dess väkster del 1 og 2

Forfatter: Ove Jactlund.


Bild [2] visar några partier under uppbyggnad i min trädgård. På bild [3] ser vi Gerben Tjeerdsma såga till torvblock i Göteborgs botaniska trädgård. Det är viktigt att blocken fogas ihop tätt eftersom de torkar ut onödigt fort om det kan blåsa genom glipor mellan blocken. På den här bilden syns det också att han placerar blocken på en bädd av sand och att de får luta en aning in mot partiet. Det bästa sättet att få en tät och bra torvmur är att bygga den med torra block som sedan får ligga över vintersäsongen. De brukar då framåt våren ha svällt en aning medan de sugit åt sig vatten och tätat eventuella springor. Vill man ha högre murar går det bra att trava blocken på varandra. Upp till tre varv (ca 75 cm) brukar inte vara något problem, se bild [4] där det också syns att kanterna på blocken rundats av för att få ett trevligare utseende. Det går att göra murar som är upp till 6 varv höga, men då lever man lite farligt och bör öka på lutningen och fästa ihop blocken genom att sticka bambukäppar lite kors och tvärs genom blocken. Det kan man förresten behöva även vid lägre murar. Använd en gammal såg eller mineralullskniv för att forma blocken.
Alternativet är att använda genomfuktade block – vilket förstås är ett måste om man vill plantera i dem redan under byggnadsfasen. Det behövs inte så mycket skötsel, men låt inte torvblocken torka ut helt inan du börjar vattna.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar